Tuesday, June 16, 2009

Week 25 (15 June - 19 June 2009)

LESSON PLAN

Day Monday
Date 15 June 2009
Subject ICT
Time 7.05 - 8.15 am
Form 4 S3 (34 students)
Learning Area

2.3 Software

Learning Objective

2.3.4 Proprietary and Open Source Software

2.3.4.1 Differentiate between proprietary and open source software.

Activities Students take the important note.
Teacher explain about proprietary and open source software.
Reflection Students understand the lesson and teacher explained about assessment that they should do on Friday.

 

LESSON PLAN

Day Tuesday
Date 16 June 2009
Subject ICT
Time 8.15 - 9.25 am
Form 5 S3 (18 students)
Learning Area

5.1 Basic Programming Concepts

Learning Objective

5.2.1 Program Development Phases

5.2.1.1 Describe the five main phases in program development:

 • problem analysis
 • program design
 • coding
 • testing and debugging
 • documentation
Activities Students collect information on program development phases from printed materials or the Internet.
Reflection Students give feed back about their understanding from the program development phases.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh 16 Jun 2009
Hari Selasa
Tingkatan 5 K4
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Subjek Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan
Tema 4.0 Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk

B. Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara

 • Duta kecil
 • Media cetak
 • Media elektronik
Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sivik :

 1. Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan luar negara.
 2. Menjelaskan peranan duta kecil dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia.

Kemahiran Sivik:

 1. Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan elektronik.
 2. Memberi sokongan terhadap usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia.

Nilai Sivik:

 1. Menghargai segala usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia.

Aktiviti

 • Menghantar e-mel/surat kepada rakan di dalam atau luar negara untuk memperkenalkan warisan budaya Malaysia
 • Main peranan sebagai duta kecil bagi mempromosikan warisan budaya Malaysia kepada kaum lain/pelancong
Refleksi Pembelajaran tidak berlaku, kerana perbincangan kertas soalan diadakan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh 17 June 2009
Hari Rabu
Tingkatan 5 K2
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Subjek Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan
Tema 4.0 Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk

B. Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara

 • Duta kecil
 • Media cetak
 • Media elektronik
Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sivik :

 1. Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan luar negara.
 2. Menjelaskan peranan duta kecil dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia.

Kemahiran Sivik:

 1. Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan elektronik.
 2. Memberi sokongan terhadap usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia.

Nilai Sivik:

 1. Menghargai segala usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia.

Aktiviti

 • Menghantar e-mel/surat kepada rakan di dalam atau luar negara untuk memperkenalkan warisan budaya Malaysia
 • Main peranan sebagai duta kecil bagi mempromosikan warisan budaya Malaysia kepada kaum lain/pelancong
Refleksi  

 

LESSON PLAN

Day Friday
Date 19 June 2009
Subject ICT
Time 9.40 - 10.40 am
Form 5 S3 (18 students)
Learning Area

5.2 Program Development

Learning Objective

5.2.2 Develop a program

5.2.2.1 Apply program development phases to solve problems.

Activities
 • Develop a simple program using Visual Basic based on the module.
Reflection  

 

LESSON PLAN

Day Friday
Date 19 June 2009
Subject ICT
Time 10.40 -11.40 am
Form 4 S3 (34 students)
Learning Area

2.4 Installation

Learning Objective

2.4.1 Personal Computer (PC) Assembling

2.4.1.1 Assemble the components of a PC.

2.4.1.2 Display cooperation in assembling the components of a PC.

Activities

  Group task

  (Refer to provided module)

 • Assemble components.
 • Follow step-by-step installation instructions provided.
 • Test the functionality of the PC.
Reflection  

 

LESSON PLAN

Day Saturday (Monday's Timetable)
Date 20 June 2009
Subject ICT
Time 7.05 - 8.15 am
Form 4 S3 (34 students)
Learning Area

2.4 Installation

Learning Objective

2.4.2 Hard Disk Partitioning and Formatting

2.4.2.1 Format and partition the hard disk.

Activities Students take the important note.
Teacher explain about hard disk partitioning and formatting.
Reflection  

1 comments:

youngatheart said...

RPH kemas kini dan menarik. Cadangan saya supaya rph cikgu dapat ditambahnilai adalah dengan berusaha memastikan penguasaan BI cikgu dipertingkatkan. Tambahkanlah usaha cikgu & terima kasih kerana menghantar rph mengikut tarikh yang ditetapkan.