Wednesday, September 2, 2009

Week 36 ( 31 August - 4 September 2009)

LESSON PLAN

Day Monday
Date 31 August 2009
 

Merdeka Day

 

LESSON PLAN

Day Tuesday
Date 1 September 2009
Subject ICT
Time 8.15 - 9.25 am
Form 5 S3 (17 students)
Learning Area

6.2 Software

Learning Objective

6.2.3 Database Objects

6.2.3.1 Define the following database objects/ tools: Table, form, query, report.

6.2.3.2 Identify table, query, form and report as database objects/ tools.

Activities

Individual task

1. Collect information on four database objects/ tools from printed materials or the Internet.

2. Identify the four database objects/ tools in Microsoft Access.

Reflection Teacher discuss about last year trial exam paper from Perlis that link with the topic for this week.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh 1 September 2009
Hari Selasa
Tingkatan 5 K4
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Subjek Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan
Tema

6. CABARAN MASA DEPAN

Tajuk

c. Mengekalkan dan meninggalkan pengiktirafan dunia terhadap negara
- Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sivik :

 1. Memberikan contoh-contoh pusat kecemerlangan di Malaysia.
 2. Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan negara sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang.

Kemahiran Sivik:

 1. Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara.
 2. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara dalam mengekalkan imej baik negara di mata dunia.

Nilai Sivik:

 1. Bekerjasam untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang.

Aktiviti

 • Menghasilkan iklan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang.
Refleksi Perbincangan diadakan berkenaan dengan pengiktirafan dunia terhadap negara.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh 2 September 2009
Hari Rabu
Tingkatan 5 K2
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Subjek Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan
Tema

6. CABARAN MASA DEPAN

Tajuk

c. Mengekalkan dan meninggalkan pengiktirafan dunia terhadap negara
- Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sivik :

 1. Memberikan contoh-contoh pusat kecemerlangan di Malaysia.
 2. Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan negara sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang.

Kemahiran Sivik:

 1. Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara.
 2. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara dalam mengekalkan imej baik negara di mata dunia.

Nilai Sivik:

 1. Bekerjasam untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang.

Aktiviti

 • Menghasilkan iklan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang.
Refleksi Perbincangan diadakan berkenaan pengiktirafan dunia terhadap negara.

 

LESSON PLAN

Day Friday
Date 4 September 2009
Subject ICT
Time 9.40 - 10.40 am
Form 5 S3 (17 students)
Learning Area

6.2 Software

Learning Objective

6.2.4 Data Manipulation

6.2.4.1 List the basic operations of data manipulation:

 • Update
 • Insert
 • Delete
 • Retrieve
 • Sort
 • Filter
 • Search

6.2.4.2 State the usage of basic operations in data manipulation.

Activities

Individual task

1. Collect information on the basic operations of data manipulation from printed materials or the Internet.

2. Collect information on the usage of basic operations in data manipulation from printed materials or the Internet.

Reflection  

 

LESSON PLAN

Day Friday
Date 14 August 2009
Subject ICT
Time 10.40 -11.40 am
Form 4 S3 (16 students)
Learning Area

3.4 Setting Network Facilities

Learning Objective

3.4.1 Installation of Network Interface Cards (NIC)

3.4.1.1 Insert network interface cards (NIC).

3.4.1.2 Install drivers for the NIC.

Activities

Group task

(Refer to provided module).

1. Insert NIC correctly.

2. Follow step-by-step installation instructions provided.

Reflection  

1 comments:

Hj Rambli Zainudin said...

Tahniah. Saya telah menyemak RPH Minggu 34 - 36 dan mendapati ianya kemaskini dan lengkap. Keep it up.
Tugas kita ialah untuk memastikan setiap pelajar kita mendapat cukup ilmu seperti yang dinyatakan dalam sukatan pelajaran. Pastian juga pelajar kita bersedia untuk dinilai melalui peperiksaan, sama ada peperiksaan dalaman lebih-lebih lagi peperiksaan awam. Pelajar perlukan bimbingan daripada gurunya. Sebagai guru yang bertanggungjawab, kita mesti tidak "give up on them". "They have the potential. As teachers we can never motivate them enough. Keep on!"