Saturday, January 17, 2009

Minggu 3 (12 Januari 2009 - 17 Januari 2009)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Isnin
Tarikh 12 Januari 2009
Refleksi

Cuti Tanpa Rekod (Banjir)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Selasa
Tarikh 13 Januari 2009
Refleksi

Cuti Tanpa Rekod (Banjir)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Rabu
Tarikh 14 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K7
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Amanah
Unit 2. Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai amanah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Rabu
Tarikh 14 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K4
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Amanah
Unit 2. Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai amanah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Khamis
Tarikh 15 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 S2
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Amanah
Unit 2. Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai amanah.

LESSON PLAN

Day Thursday
Date 15 January 2009
Subject Information and Communication Technology
Form 4 S3 (38 students)
Time 9.45 - 10.55 am
Learning Area Introduction to Information and Communication Technology
Learning Objective Students should be able to define ICT, list the generation of ICT and list the usage of ICT in everyday life.
Activities
 • Teacher show the slide presentation about definition of ICT and evolutions of computers.
 • Students take down the important note.
 • Some brief about the generation's of computer are given.
 • Students watch the slide presentation then take the important notes.
Reflection
 1. The learning objectives successfully achieved.
 2. Students could gain more knowledge of usage ICT in society.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Jumaat
Tarikh 16 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 MPV
Masa 7.05 - 8.15 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Amanah
Unit 2. Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti
 • Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
 • Menyambung proses pengajaran yang telah dipelajari pada hari Jumaat lepas.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai amanah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Jumaat
Tarikh 16 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K4
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Amanah
Unit 2. Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti
 • Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
 • Menyambung proses pengajaran yang telah dipelajari pada hari Rabu
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai amanah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Sabtu
Tarikh 17 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 S2
Masa 8.05 - 9.05 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Amanah
Unit 2. Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Menyambung proses pengajaran yang telah dipelajari pada hari Khamis.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai amanah.
Pengajaran dan pembelajaran tercapai.

LESSON PLAN

Day Saturday
Date 17 January 2009
Subject Information and Communication Technology
Form 4 S3 (38 students)
Time 9.25 - 10.25 am
Learning Area Introduction to Information and Communication Technology
Learning Objective Students should be able to define the differences of computerised and non-computerised systems.
Activities
 • Teacher show the slide presentation about definition of ICT and evolutions of computers.
 • Students take down the important note.
 • Some brief about the generation's of computer are given.
 • Students watch the slide presentation then take the important notes.
Reflection
 1. The learning objectives successfully achieved.
 2. Students could gain more knowledge of usage ICT in society.

1 comments:

Hj Rambli Zainudin said...

Tahniah. RPH Minggu 3 yang teratur dan kemas.