Friday, January 23, 2009

Minggu 4 (19 Januari - 23 Januari 2009)

LESSON PLAN

Day Monday
Date 19 January 2009
Subject Information and Communication Technology
Form 4 S3 (38 students)
Time 8.15 - 9.25 am
Learning Area Introduction to Information and Communication Technology
Learning Objective Students should be able to state the impact ICT on society.
Activities
 • Teacher show the slide presentation about the impact of ICT in society.
 • Students watch the slide presentation then take the important notes.
Reflection
 1. The learning objectives successfully achieved.
 2. Students could gain more knowledge of usage ICT in society.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Isnin
Tarikh 19 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K7
Masa 10.20 - 11.30 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Amanah
Unit 2. Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai amanah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Isnin
Tarikh 19 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 S2
Masa 12.05 - 12.40 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Harga Diri
Unit 3. Remaja Bermatlamat, Hidup Cemerlang
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai harga diri.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Selasa
Tarikh 20 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 MPV
Masa 7.05 - 8.15 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Amanah
Unit 2. Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai amanah.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Selasa
Tarikh 20 Januari 2009elasa
Mata Pelajaran Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan
Kelas 4 S4
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Tema Pencapaian Kendiri
Tajuk 1. Wawasan Diri
Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sivik: Menerangkan ciri-ciri wawasan diri. Menghuraikan kepentingan wawasan diri.

Kemahiran Sivik: Mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai wawasan diri.

Nilai Sivik: Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi.

Aktiviti
 • Menghasilkan peta minda tentang wawasan diri dan membincangkan bersama-sama dengan rakan.
 • Menghasilkan aku janji untuk merealisasikan wawasan diri.
BBB Buku Teks Tingkatan 4
Refleksi
 • Pelajar dapat menentukan matlamat hidup yang diingini.
 • Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Rabu
Tarikh 21 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K7
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Harga Diri
Unit 3. Remaja Bermatlamat ,Hidup Cemerlang.
Objektif
 • Menentukan matlamat hidup yang diingini.
 • Memulia dan menjaga maruah diri dan keluarga.
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti
 • Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
 • Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai harga diri.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Rabu
Tarikh 21 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K4
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Harga Diri
Unit 2. Remaja Bermatlamat , Hidup Cemerlang.
Objektif
 • Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
 • Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai harga diri.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Khamis
Tarikh 22 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 S2
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Bertanggungjawab
Unit 4. Masa Tidak Menunggu Kita
Objektif
 1. Kepentingan menguruska masa dengan bertanggungjawab.
 2. Kesan pengurusan masa yang tidak bertanggunjawab
 3. Merancang pengurusan masa yang seimbang
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Pelajar diberi sesi soal-jawab.
Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai bertanggungjawab.

LESSON PLAN

Day Thursday
Date 22 January 2009
Subject Information and Communication Technology
Form 4 S3 (38 students)
Time 9.45 - 10.55 am
Learning Area Introduction to Information and Communication Technology
Learning Objective
 1. Differentiate between ethics and law.
 2. State the need for intellectual property laws.
Activities
 • Teacher shows the slide about differentiate of ethics and laws.
 • Students take notes the important data.
 • Teacher state the need for intellectual property laws and shows the examples.
Reflection
 1. The learning objectives successfully achieved.
 2. Students can identify the differentiate ethics and laws.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Jumaat
Tarikh 23 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 MPV
Masa 7.05 - 8.15 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Harga Diri
Unit 3. Remaja Bermatlamat ,Hidup Cemerlang.
Objektif
 • Menentukan matlamat hidup yang diingini.
 • Memulia dan menjaga maruah diri dan keluarga.
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti
 • Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
 • Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai harga diri.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Jumaat
Tarikh 23 Januari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K4
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Bertanggungjawab
Unit 4. Masa Tidak Menunggu Kita
Objektif
 1. Kepentingan menguruska masa dengan bertanggungjawab.
 2. Kesan pengurusan masa yang tidak bertanggunjawab
 3. Merancang pengurusan masa yang seimbang
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Pelajar diberi sesi soal-jawab.
Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai bertanggungjawab.

1 comments:

Hj Rambli Zainudin said...

Tahniah. RPH Minggu 4 yang teratur dan kemas.