Friday, July 17, 2009

Week 29 (13 July - 17 July 2009)

LESSON PLAN

Day Monday
Date 13 July 2009
Subject ICT
Time 7.05 - 8.15 am
Form 4 S3 (34 students)
Learning Area

3.1 Basic Concepts of Computer Networks and Communications

Learning Objective

3.1.1 Definition

3.1.1.1 Define computer networks.

3.1.1.2 Define communications.

3.1.2 Importance of Computer Network

3.1.2.1 State the importance of computer networks and communications.

3.1.3 Types of Networks

3.1.3.1 Define types of computer networks

 • Local Area Network (LAN)
 • Metropolitan Area Network (MAN)
 • Wide Area Network (WAN)

3.1.3.2 Differentiate between the three types of computer networks.

Activities

Group task

Cite examples in immediate environment to show the importance of network and communication.

Reflection Students know to find the information and then differentiated the types of computer networks.

 

LESSON PLAN

Day Tuesday
Date 14 July 2009
Subject ICT
Time 8.15 - 9.25 am
Form 5 S3 (18 students)
Learning Area

6.1 Concepts of Information Systems

Learning Objective

6.1.2 Usage of Information Systems In Various Fields

6.1.2.1 State the usage of Information Systems in education, business and management.

Activities

Individual task

Collect information on usage of Information Systems in education, business and management from printed materials or the Internet.

Reflection Students give feed back about their understanding.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh 14 Julai 2009
Hari Selasa
Tingkatan 5 K4
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Subjek Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan
Tema

6. CABARAN MASA DEPAN

Tajuk

b. Menangani cabaran globalisasi
- Hubungan serantau dan dunia
- Saingan serantau dan dunia

Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sivik :

 1. Menjelaskan konsep globalisasi.
 2. Menyenaraikan cabaran globalisasi serantau dan dunia.

Kemahiran Sivik:

 1. Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran globalisasi.
 2. Menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran globalisasi

Nilai Sivik:

 1. Mengambil tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan dunia.
 2. Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan serantau dan dunia
  Cinta dan sanggup berkorban untuk negara

Aktiviti

 • Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang isu-isu serantau/dunia dan mempamerkan dalam kelas
Refleksi Pelajar dibawa ke makmal komputer bagi mendapatkan maklumat isu-isu serantau / dunia.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh 15 Julai 2009
Hari Rabu
Tingkatan 5 K2
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Subjek Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan
Tema

6. CABARAN MASA DEPAN

Tajuk

b. Menangani cabaran globalisasi
- Hubungan serantau dan dunia
- Saingan serantau dan dunia

Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sivik :

 1. Menjelaskan konsep globalisasi.
 2. Menyenaraikan cabaran globalisasi serantau dan dunia.

Kemahiran Sivik:

 1. Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran globalisasi.
 2. Menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran globalisasi

Nilai Sivik:

 1. Mengambil tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan dunia.
 2. Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan serantau dan dunia
  Cinta dan sanggup berkorban untuk negara

Aktiviti

 • Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang isu-isu serantau/dunia dan mempamerkan dalam kelas
Refleksi Pelajar dibawa ke makmal komputer bagi mendapatkan maklumat isu-isu serantau / dunia

 

LESSON PLAN

Day Friday
Date 17 July 2009
Subject ICT
Time 9.40 - 10.40 am
Form 5 S3 (18 students)
Learning Area

6.1 Concepts of Information Systems

Learning Objective

6.1.3 Information System Components

6.1.3.1 List the Information System components:

 • data
 • hardware
 • software
 • people
 • procedure

6.1.3.2 Define each of the Information System components.

6.1.3.3 Describe the interrelation between information system components using a diagram.

Activities

Individual task

Draw a mind map on the five main IS components based on a given scenario.

Individual task

Discuss how data, hardware, software, people and procedure are interrelated in information system environments.

Individual task

Draw a diagram showing the interrelation between information system components.

Reflection  

 

LESSON PLAN

Day Friday
Date 10 July 2009
Subject ICT
Time 10.40 -11.40 am
Form 4 S3 (34 students)
Learning Area

2.5 Current and Future Developments

Learning Objective

3.1.4 Network Architecture

3.1.4.1 Define two types of network architecture:

 • Client/Server
 • Peer-to-Peer

3.1.5 Network Topology

3.1.5.1 State three types of network topologies:

 • bus
 • ring
 • star

3.1.5.2 Differentiate between the three types of network topology.

Activities

Group task

Retrieve information on types of network architectures from relevant materials and the Internet

Individual task

Prepare a graphic representation of the different types of network topology

Group Task

Retrieve information from relevant materials and the Internet.

Reflection  

1 comments:

Azman said...

Dear cik baiti,
Saya telah menyemak rph cg dan saya dapati ianya lengkap dan kemas. Sila kekalkan usaha baik yang ini.

"Success is not so much a destination as it is a process. It is a way of thinking and living. And ...... it is available to you if you want it"
-Jim dornan.