Monday, February 2, 2009

Minggu 6 ( 2 Februari - 6 Februari 2009 )

LESSON PLAN

Day Monday
Date 2 February 2009
Subject Information Communication and Technology (ICT)
Form 4 S3
Time 8.15 - 9.25 am
Learning Area 1.2 Computer Ethics and Legal Issues
Learning Objective

1.2.2 Privacy

 • List the ways to protect privacy.
 • State authentication and verification methods / technology.
 • Effects of controversial contents on society.
 • Process of filtering to control access to controversial contents.
Activities Teacher show the slide base on lesson.
Students take the important note
Reflection
 1. The learning objectives successfully achieved.
 2. Students could gain more knowledge of computer ethics and legal issues.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Isnin
Tarikh 2 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K7
Masa 10.20 - 11.30 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Bertanggungjawab
Unit 1.4 Masa Tidak Menunggu Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai menguruskan masa, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai bertanggugjawab.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Isnin
Tarikh 2 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 S2
Masa 12.05 - 12.40 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Hemah Tinggi
Unit 1.5 Berhemah Tinggi, Tinggi Hikmahnya
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai mengawal perasaan, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Beradab sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai berhemah tinggi.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Selasa
Tarikh 3 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 MPV
Masa 7.05 - 8.15 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Bertanggungjawab
Unit 1.4 Masa Tidak Menunggu Kita
Objektif

Kognitif: Mengenalpasti maksud/definisi nilai dengan tepat

Afektif: Pandai menguruskan masa, dan tindakan diri sendiri apabila berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan: Bertutur dengan sopan dan tidak melanggar adat resam Negara sendiri.

KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat membentuk perasaan tanggungjawab terhadap diri.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Selasa
Tarikh 3 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
Tingkatan 4 S4
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Tema Pencapaian Kendiri
Tajuk Hala Tuju Diri
Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sivik :
Menyenaraikan cabaran untuk menjayakan hala tuju diri

Kemahiran Sivik :
Berupaya menghadapi cabaran untuk menjayakan hala tuju diri.

Nilai Sivik :
Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi untuk menjayakan hala tuju diri.
Aktiviti Membuat jadual hala tuju diri dan kongsikan bersama rakan.
BBB Alat Tulis, Kertas, Buku Teks dan Buku rujukan
Refleksi Pelajar dapat membina hala tuju masing-masing.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Rabu
Tarikh 4 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K7
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Hemah Tinggi
Unit 3. Berhemah Tinggi, Tinggi Hikmahnya.
Objektif
 • Menentukan matlamat hidup yang diingini.
 • Memulia dan menjaga maruah diri dan keluarga.
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti
 • Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
 • Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai hemah tinggi.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Rabu
Tarikh 4 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K4
Masa 9.45 - 10.55 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Hemah Tinggi
Unit 3. Berhemah Tinggi, Tinggi Hikmahnya.
Objektif
 • Menentukan matlamat hidup yang diingini.
 • Memulia dan menjaga maruah diri dan keluarga.
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti
 • Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
 • Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai hemah tinggi.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Khamis
Tarikh 5 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 S2
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Toleransi
Unit 4. Rakyat Bertoleransi, Negara Harmoni
Objektif
 1. Kesanggupan bertolak ansur dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan demi kesejahteraan hidup.
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Pelajar diberi sesi soal-jawab.
Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai toleransi.

 

LESSON PLAN

Day Thursday
Date 5 Februari 2009
Subject Information and Communication Technology
Form 4 S3 (38 students)
Time 9.45 - 10.55 am
Learning Area Introduction to Information and Communication Technology
1.2.4 Computer Crimes
Learning Objective
 1. Explain the need of Cyber Laws.
 2. Explain briefly about the computers crimes.
Activities
 • Teacher shows the slide about need of Cyber Laws.
 • Students take notes the important data.
 • Teacher also explain about fraud, copyright infringement, theft, and attacks.
Reflection
 1. The learning objectives successfully achieved.
 2. Students know the need of Cyber Laws and computers crimes.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Jumaat
Tarikh 6 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 MPV
Masa 7.05 - 8.15 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Toleransi
Unit 4. Rakyat Bertoleransi, Negara Harmoni
Objektif
 1. Kesanggupan bertolak ansur dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan demi kesejahteraan hidup.
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Pelajar diberi sesi soal-jawab.
Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai toleransi.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Jumaat
Tarikh 6 Februari 2009
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tingkatan 4 K4
Masa 8.15 - 9.25 pagi
Bidang Pengajaran Perkembangan Diri
Nilai Toleransi
Unit 4. Rakyat Bertoleransi, Negara Harmoni
Objektif
 1. Kesanggupan bertolak ansur dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan demi kesejahteraan hidup.
KBKK Merancang, Meramalkan kesan
Teknik Soal Jawab
ABM Buku Teks
Aktiviti Pelajar membuat perbincangan dan menyalin nota.
Pelajar diberi sesi soal-jawab.
Pelajar menjawab latihan yang diberikan.
Penilaian Penyalinan nota.
Nilai Murni Peka, Fokus
Refleksi Pelajar dapat mengenalpasti maksud dan nilai toleransi.

1 comments:

Hj Rambli Zainudin said...

Tahniah. RPH Minggu 6 yang teratur dan kemas.